DZIEJE ABRAHAMA
Biblia dla Dzieci na CD - słuchowisko
Zamów w Księgarni Dobrego Pasterza
Spośród wielu mieszkańców Ziemi, Bóg wybrał jednego człowieka - Abrahama i powiedział mu co uczyni: "Abrahamie, sprawię że zostaniesz ojcem wielkiego narodu, a ludy całej ziemi otrzymają przez ciebie moje błogosławieństwo. Opuść teraz swój dom i udaj się do kraju, który ci wskażę".
Abraham posłuszny Panu Bogu zabrał swoją rodzinę, służbę, cały dobytek - owce, woły, wielbłądy, namioty i wyruszył w daleką drogę.
Kiedy przybył do kraju, który nazywał się Kanaan Bóg znów ukazał się Abrahamowi i rzekł: Tę właśnie Ziemię oddaję tobie i twoim potomkom. I Abraham osiedlił się w ziemi Kanaan.
Pewnego razu Abraham odpoczywał w cieniu dębów. Zobaczył, że zbliżają się do niego trzej podróżni. Powitał ich przyjaźnie i ugościł chlebem, serem, mlekiem, a także mięsem z tłustego cielęcia. Podczas rozmowy jeden z podróżnych powiedział: "Przybyliśmy do Ciebie, by przekazać ci radosną nowinę. Za rok twoja żona Sara będzie miała syna." Abraham uwierzył, że tak się stanie, ale Sara, która przysłuchiwała się rozmowie uśmiechnęła się tylko z niedowierzaniem. Podróżny zapewnił ją jednak, że powiedział prawdę, taka jest bowiem wola Pana Boga.
Minął rok i Sara urodziła syna. Stało się tak, jak zapowiedział Bóg. Abraham dał swemu synowi imię Izaak. Potem wyprawił wielką ucztę. Wszyscy się cieszyli, a szczęśliwi rodzice dziękowali Panu Bogu za małego Izaaka.
Kilka lat później, kiedy Izaak podrósł, Bóg chciał przekonać się, kogo Abraham bardziej kocha - swego syna Izaaka czy Pana Boga, który dał mu tego syna. Powiedział więc do Abrahama: Weź twego syna, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze, na jednym z pagórków.
Abraham uczynił tak, jak mu polecił Bóg. Następnego dnia rano wyruszył w drogę razem z Izaakiem.
Gdy przyszli na miejsce wskazane przez Boga, Abraham zbudował ołtarz i ułożył na nim drzewo.
Potem wziął swego syna i położył na tym drzewie, jako ofiarę Bogu.
W tej samej chwili anioł z nieba zawołał do niego: "Abrahamie, nie czyń chłopcu nic złego. Już wiem, że bardzo kochasz Pana Boga, bo poświęcić mu chciałeś swojego jedynego syna." Abraham z radością przytulił Izaaka do siebie. Zobaczył zaplątanego w krzakach barana. Wziął go i złożył w ofierze Bogu zamiast swego syna.

Jeszcze raz przemówił do Abrahama anioł: "Ponieważ nie oszczędziłeś swego syna i uwierzyłeś Bogu, błogosławieństwo Boże będzie zawsze z Tobą i Twoimi dziećmi. Bóg Wszechmogący da Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Przymierze wieczne zawiera z Tobą Bóg - służ Bogu i bądź Mu wierny a On nigdy Cię nie opuści." Obietnica Boga napełniła serce Abrahama radością..

 
Stworzenie Świata Adam i Ewa Kain i Abel Arka Noego Wieża Babel Jakub i Ezaw Józef Mojżesz