ADAM I EWA
Biblia dla Dzieci - słuchowisko na CD
Zamów w Księgarni
Pan Bóg stworzył dla pierwszych ludzi - Adama i Ewy - piękny rajski ogród. Rosły w nim różne drzewa, a ich owoce były bardzo smaczne.
Jedno drzewo rodziło owoce, których Adamowi i Ewie nie wolno było zrywać. Było to drzewo poznania dobra i zła. Bóg powiedział do nich - "Jeśli zjecie owoc z tego drzewa - to umrzecie".
Adam i Ewa byli posłuszni nakazom Boga, ale pojawił się w ogrodzie nieprzyjaciel Boga - przebiegły wąż, który powiedział do Ewy: "Kiedy zjecie owoc z tego drzewa, będziecie jak Bóg znali dobro i zło, ale nie umrzecie."
Ewa posłuchała węża i zerwała owoc z zakazanego drzewa, skosztowała i dała swemu mężowi, Adamowi.
Kiedy Adam i Ewa zjedli owoc z zakazanego drzewa, zobaczyli, że są nadzy. I ukryli się przed Panem Bogiem, przestraszeni, bo wiedzieli, że postąpili bardzo źle. Zasłużyli na karę.
Pan Bóg nakazał im, by opuścili ogród, w którym byli bardzo szczęśliwi. Musieli teraz zdobywać pożywienie ciężką pracą. Wiedzieli już, że Bóg mówił prawdę, chciał by zawsze byli blisko Niego. Ale Adam i Ewa nie uwierzyli Bogu. Zamknęły się bramy raju. Pierwsi ludzie utracili dar Pana Boga-szczęśliwe życie ze swoim Swórcą.
 

Stworzenie Świata Adam i Ewa Kain i Abel Arka Noego Wieża Babel Abraham Jakub i Ezaw Józef Mojżesz