Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

XII EDYCJA
KONKURS BIBLIJNY - czy znasz Dzieje Apostolskie

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.

 

 

 

1. Dzieje Apostolskie są jedną z ksiąg Nowego Testamentu. Jaki okres opisują?

a) od Zmartwychwstania Pana Jezusa do zesłania Ducha Świętego
b)
od narodzin Kościoła w dzień Pięćdziesiątnicy do uwięzienia Pawła w Rzymie
c) od powołania apostołów do zmartwychwstania Chrystusa2. Dzieje Apostolskie napisał najprawdopodobniej:

a) Św. Łukasz
b) Św. Paweł
c) Św. Piotr3. Co to jest Pięćdziesiątnica?

a) stare żydowskie święto pierwocin przypadające na początek żniw pszenicy
b) pięćdziesięciodniowe obchody udanych żniw
c) pierwsze pięćdziesiąt dni każdego roku przestępnego
4. Który z uczniów Jezusa został wybrany w miejsce dwunastego apostoła, którym był wcześniej Judasz? (Dz 1,15-1,26 )

a) Maciej
b) Barsaba z przydomkiem Justus
c) Szymon5. W ile dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa został zesłany Duch Święty?

a) 40
b) 10
c) 50

 


6. Jeden z apostołów przemawiał w Jerozolimie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego. Wielu ludzi przyjęło wtedy chrzest. Jak nazywał się ten apostoł?

a) Św. Jan
b) Św. Paweł
c) Św. Piotr - Głowa Kościoła
7Jak nazywa się pierwszy męczennik, który za wiarę w Jezusa Chrystusa został ukamienowany?

a) Św. Szczepan
b) Św. Maciej
c) Św. Piotr

 8. Czy Św. Paweł, który zaniósł Dobrą Nowinę poganom w wielu krajach, przez całe swoje życie był człowiekiem głoszącym Zmartwychwstanie Chrystusa?

a) nie, chrześcijanie byli mu obojętni i nie interesował się nimi
b) nie, przed swoim nawróceniem był wrogiem chrześcijan
c) tak, zawsze był uczniem Chrystusa

 

9. Do jakich miast zaniósł Ewangelię Św. Paweł?

a) do Antiochii, Efezu, Koryntu, Cezarei, Aten, Jafy, Neapolu, Rzymu
b)
do Aleksandrii, Niniwy, Memfis, Heliopolis, Babilonu
c)
do Ur, Teb, Persepolisu, Ekbatany

 

 

10. Dlaczego Dzieje Apostolskie nazywamy "Ewangelią Ducha Świętego"?

a) ponieważ ukazują dzieje początków Kościoła, który wzrastał pod wływem działania Ducha Świętego
b) ponieważ większą część Dziejów Apostolskich stanowi opis zesłania Ducha Świętego
c) ponieważ w Dziejach Apostolskich Pan Jezus obiecuje, że ześle uczniom Ducha Świętego

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu