Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

XV EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO
BOŻE NARODZENIE

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.

 1. Kto został posłany, aby przygotować ludzi na przyjście Pana Jezusa?

a) Św. Jan Apostoł
b)
Św. Jan Chrzciciel
c) Św. Piotr2. Pan Jezus urodził się w:

a) stajence
b) pałacu
c) w szpitalu na oddziale położniczym3. Uroczystą kolację, którą spożywamy 24 grudnia nazywamy:

a) Wieczerzą Wigilijną
b) Ucztą Paschalną
c) Kolacją Choinkową4. Co powinno znaleźć się na stole wigilijnym?

a) prezenty
b) opłatek i zapalona świeca
c) najważniejsze, żeby na stole było dużo jedzenia5. Jak nazywali się Mędrcy, którzy przyszli złożyć hołd Jezusowi?

a) Kacper, Menelek, Bartłomiej
b) Koper, Melchizedek, Bartazar
c) Kacper, Melchior, Baltazar

 

6. Co oznaczają słowa "Gloria in excelsis Deo", które śpiewamy w kolędzie?

a) Chwała na wysokościach Bogu
b) Niech się stanie wola Twoja
c) Radujmy się w ten dzień7. Co przyprowadziło Mędrców ze Wschodu do Jezusa?

a) gwiazda
b) aniołowie
c) pasterze
8. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć?

a) w Starym Testamencie
b) w Dziejach Apostolskich
c) w Apokalipsie
9. Jak daleko znajduje się Betlejem, miejsce narodzin Pana Jezusa, od Nazaretu, miasta w którym się wychowywał?

a) około 150 km
b) około 15 km
c) około 50 km

 

10. Kim jest Jezus z Nazaretu?

a) Synem Bożym
b) prorokiem
c) postacią legendarną

 
 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu