Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

BIBLIA O RODZICACH
XVI EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO


Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.

 1. Jak nazywali się pierwsi rodzice?

a) Maryja i Józef
b)
Adam i Ewa
c) Jakub i Rachela

2. Gdy Pan Bóg mówił do Abrahama, że urodzi mu się syn, żona Abrahama Sara usłyszała to i zaczęła się śmiać. Dlaczego śmiała się słysząc taką obietnicę?

a) bo ona i Abraham byli już bardzo starzy
b) bo bardzo ucieszyła się z tego proroctwa
c) bo była bardzo wesoła i śmiała się bez przerwy3. Kogo nazywamy Ojcem Narodów?

a) Abrahama
b) Pana Boga
c) Mojżesza4. Które przykazanie brzmi - "czcij ojca swego i matkę swoją"?

a) III
b) IV
c) V

5. Pan Jezus spotkał niewidomego. Ludzie prosili Jezusa - "Powiedz nam, kto zgrzeszył, że ten człowiek urodził się niewidomym - on czy jego rodzice?"
Co odpowiedział Pan Jezus?

a) Zgrzeszył ten człowiek - przeciwko Bogu i ludziom. Nie ujrzy on światła, póki się nie nawróci.
b) Zgrzeszyli rodzice chłopca.
c) Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice , ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże.
6. Jak nazywał się ojciec córki Jaira o której czytamy w Ewangelii św. Matausza?

a) Jakub
b) Jonatan
c) Jair
7. Św. Paweł w liście do Kolosan pisze : "Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim ...

a) bo oni są waszą podporą"
b) bo to przynosi bogactwo i chlubę"
c) bo to jest miłe Panu"


8. Co powiedział wiszący na krzyżu Jezus do swojego ucznia Jana, stojącego obok Matki Bożej?

a) "Oto ta, którą weźmiesz do siebie"
b) "Oto Królowa Nieba i Ziemi"
c) "Oto Matka twoja"

 
9. W jednej z piosenek słyszymy słowa: " ... Mama to nie jest to samo co Tata...". Jak nazywa się zespół, który śpiewa tę piosenkę?

a) Dzieci z Brodą
b) Arka Noego
c) Mały Asyż

 

10. Jesteśmy Dziećmi Bożymi - znaczy to, że...

a) nie możemy podejmować decyzji, nie mamy wolnej woli
b) pochodzimy z pokolenia Dawida
c) Pan Bóg jest naszym Ojcem

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu