Rozwiązanie II Edycji Konkursu

Poniżej umieszczamy rozwiązanie Drugiego Konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką.
Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie
zaznaczyłbyś(łabyś) odpowiedzi.


 Zobacz nazwiska Zwycięzców.

 

1. Pan Jezus zmartwychwstał:

a) trzeciego dnia
b) po tygodniu
c) po dwunastu godzinach

 

2. Po Zmartwychwstaniu  Pan Jezus ukazał się jako pierwszym:

a) Piotrowi i Janowi
b) Niewiastom, które poszły do Grobu
c) faryzeuszom

 

3. Gdy uczniowie szli do Emaus:

a) dołączył do nich Jezus i nauczał ich, co napisali o Nim prorocy
b) spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i od razu Go poznali
c) spotkali niewiasty, które widziały Jezusa


 

4. Jak nazywamy apostoła, który mówił, że nie uwierzy w Zmartwychwstanie dopóki nie zobaczy żywego Jezusa:

a) Niedowiarek Piotr
b) Małowierny Mateusz
c) Niewierny Tomasz

 

5. Czy Jezus po Zmartwychwstaniu jadł i pił:

a) nie, ponieważ jedzenie nie było mu potrzebne
b) tak, aby pokazać uczniom, że ciało prawdziwie zmartwychwstało
c) tak, ale tylko koszerne potrawy


 

6. Który z apostołów otrzymał od Jezusa władzę pasterską i został pierwszym papieżem:

a) Jan
b) Jakub
c) Piotr


 

7. Czy uczniowie uwierzyli Marii Magdalenie, że widziała Jezusa Zmartwychwstałego:

a) nie, nie chcieli jej wierzyć
b) tak, uwierzyli jej i bardzo się ucieszyli
c) tak, uwierzyli jej od razu, bo byli łatwowierni

 

8. Po Zesłaniu Ducha Świętego apostołowie:

a) wrócili do swoich rodzin
b) poszli w świat głosić Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu
c) pozostali w Jerozolimie, aby przekonywać faryzeuszów

 

9. Co jest symbolem Jezusa Zmartwychwstałego:

a) baranek trzymający chorągiew, na której jest Krzyż
b) zajączek wielkanocny
c) pisanka wielkanocna

 

10. Jak miał na imię jeden z uczniów idących do Emaus:

a) Paweł
b) Piotr
c) Kleofas