Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"
XX EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO


Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.

 
1. Za czasów Jezusa, chleby wypiekano w prostych, domowych piecach.
Z czego składał się codzienny chleb Izraelitów?

a) z mąki pszennej zmieszanej z drożdżami, jajkami, wodą i solą
b)
z mąki pszennej lub jęczmiennej zmieszanej z wodą i solą
c) z mąki pszennej zmieszanej z wodą, octem i przyprawami

 
2. Pan Bóg, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu, obiecał im, że posiądą ziemię, gdzie im niczego nie zabraknie - gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycą się chlebem.
Jak nazywała się ziemia, o której mówił Pan Bóg? (Lb 13, 1)?

a) Kanaan
b) Mezopotamia
c) Syria
3. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus połamał chleb i podał swoim uczniom, mówiąc: (Łk 22, 19)

a) "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!"
b) "To jest Nowe Przymierze we Krwi mojej"
c) "Nie samym chlebem żyje człowiek"4. Jakim "chlebem z nieba" karmił Pan Bóg Izraelitów na pustyni? (Wj 16, 31)

a) co dzień w naczyniach Izraelitów pojawiały się okruchy niekwaszonego chleba
b) sprawiał, że odnajdywali oazy, gdzie rosły wspaniałe, wielkie owoce
c) zsyłał im mannę, która smakowała jak placek z miodem

5. Pan Jezus zdołał nakarmić wszystkich, którzy przyszli Go słuchać.
Ilu mężczyzn najadło się dzięki pięciu chlebom jęczmiennym i dwóm rybom, które rozmnożył Pan Jezus? (Mk 6. 30-44)

a) dwunastu (byli to apostołowie Jezusa)
b) pięć tysięcy mężczyzn
c) sześćset czterdziestu mężczyzn

 
6. Pan Jezus opowiedział ludziom przypowieść o bogaczu i żebraku. Żebrak był bardzo głodny i pragnął otrzymać odpadki ze stołu bogacza, lecz nikt mu ich nie dał. Jak nazywał się ubogi człowiek z przypowieści Jezusa? (Łk 16, 19-31)

a) Mateusz
b) Jozue
c) Łazarz7. Co to są chleby oblicza (chleby pokładne)? (2 Krn 13, 11)

a) chleby, które leżały na specjalnym stole w świątyni izraelskiej
b) chleby, które spożywano w gronie rodzinnym podczas Paschy
c) chleby czerstwe, którymi karmiono zwierzęta
8. Kto mówi o sobie: "Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął: a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie."? ( J 6, 30-35)

a) Jan Chrzciciel
b) Pan Jezus
c) Mojżesz
9. Kiedy apostołowie zmierzający do Emaus poznali, że towarzyszy im zmartwychwstały Jezus? (Łk 24,13-35)

a) gdy pokazał im swoje rany i powiedział, że jest Chlebem Życia
b) gdy zaczął wyjaśniać Pismo mówiące o chlebach w świątyni
c) podczas wieczerzy; gdy wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i im podał

 

10. W jakiej modlitwie prosimy Pana Boga o chleb?

a) "Ojcze nasz"
b) "Wierzę w Boga"
c)
"Chwała Ojcu"

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu