Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"PROROCY"
XXI EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO


Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.

 1. Kim jest prorok?

a) jest to człowiek przemawiający w imieniu Boga. Misją proroków było przekazanie ludziom Słowa otrzymanego od Boga
b) jest to człowiek, który zna przyszłość, przepowiada ludziom co ich spotka i mówi, kiedy nastąpi koniec świata
c) jest to człowiek, który potrafi odczytać przyszłość z ręki i z kart

 


2. Jak nazywał się prorok, któremu Pan Bóg objawił się w gorejącym krzewie? (Wj 3,1-12)

a) Elizeusz
b) Mojżesz
c) Abraham
3. Który z proroków został wzięty do nieba na ognistym wozie zaprzężonym w ogniste rumaki? (2 Krl 2,7-13)

a) prorok Jonasz
b) prorok Eliasz
c) prorok Ozeasz

4. Pewien chłopiec usłyszał w środku nocy, że ktoś woła go po imieniu. Myślał, że to jego opiekun Heli. Głos jednak należał do Boga. Jak nazywał się ten chłopiec, który został jednym z największych proroków? (1 Sm 3,1-14)

a) Dawid
b) Salomon
c) Samuel
5. Co nakazał prorok Elizeusz Aramejczykowi Naamenowi, by ten został uleczony z trądu? (2 Krl 5,1-14)

a) obmyć się siedem razy w rzece Jordan
b) obmyć się w jeziorze Genezaret
c) udać się z pielgrzymką do Jerozolimy

 


6. Prorok ten zwalczał kult bożka Baala. Gdy musiał się ukrywać, kruki rano przynosiły mu chleb, a wieczorem mięso. (1 Krl 17,1-7)

a) Malachiasz
b) Eliasz
c) Izajasz
7. Gdy Pan Jezus przemienił się na górze Tabor, prowadził rozmowę z:
(Mt 17,1-8)

a) Abrahamem i Izaakiem
b) Izajaszem i Jeremiaszem
c) Mojżeszem i Eliaszem
8. Który z proroków przebywał przez trzy dni w brzuchu wieloryba?
(Jon 2,1-11)

a) Jeremiasz
b) Jonasz
c) Micheasz
9. Jak nazywał się prorok, który zobaczył Boga na tronie, wśród aniołów wyśpiewujących Mu chwałę? (Iz 6,1-13)

a) Izajasz
b) Abraham
c) Jonasz

 

10. Który z proroków został wrzucony do jaskini lwa? (Dn 6,17-25)

a) Micheasz
b) Elizeusz
c)
Daniel

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu