Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Przypowieści Biblijne"
XXII EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO


Poniżej umieszczamy rozwiązanie Konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.

 

1. Przypowieść o siewcy (Mk 4,2-9)
Gdy siewca siał, jedne ziarna upadły na drogę. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Jak Pan Jezus wytłumaczył uczniom ten fragment przypowieści?

a) Są ludzie, którzy słuchają słowa Bożego, zaraz jednak przychodzi szatan i porywa słowo, w nich zasiane.
b) Są ludzie, którzy słuchają słowa Bożego, ale troski dnia codziennego zagłuszają je, tak że pozostaje ono bezowocne
c) Są ludzie, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc.

 


2. Przypowieść o uczcie (Łk 14,15-24)
Kto uczestniczył w uczcie wydanej przez bogatego człowieka?

a) Bogaci i szlachetnie urodzeni przyjaciele bogacza
b) Ci, do których posłał swojego sługę, by przekazał gościom: "Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe"
c) Ubodzy, ułomni, niewidomi, chromi, bo zaproszeni goście wzgardzili ucztą i nie przyszli
3. Zaginiona owca (Łk 15,1-7)
Pasterz, gdy odnalazł zaginioną owcę, powiedział do swoich przyjaciół:

a) "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła"
b) "Powiedzcie mi, w jaki sposób ukarać powinienem nieposłuszną owcę"
c) "Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony"4. Dobra lub zła budowa (Mt 7,24-27)
Do kogo podobny jest człowiek, który słucha słów Jezusa i wypełnia je?

a) Do człowieka, który zbudował swój dom na piasku - jego dom nie przetrwa wichrów i nawałnic
b) Do człowieka, który zbudował swój dom na skale - jego dom jest mocny i trwały
c) Do człowieka, który zbudował swój dom na górze - jego dom odgradza go od zła tego świata


5. Przypowieść o skarbie i perle (Mt 13,44-46)
Pewien człowiek sprzedał wszystko co miał i kupił kawałek ziemi, bo wiedział, że jest w niej ukryty skarb. Co Pan Jezus porównuje do skarbu ukrytego w ziemi?

a) Serce dobrego człowieka
b) Królestwo Niebieskie
c) Drogocenną perłę

 

6. Przypowieść o pannach (Mt 25, 1-13) opowiada o:

a) O pięciu pannach roztropnych i pięciu nierozsądnych
b) O pięciu pannach pięknych i pięciu brzydkich
c) O dwóch pannach mądrych i dwóch głupich


7. Syn marnotrawny (Łk 15, 1-7)
Co uczynił ojciec, gdy zobaczył syna, który wracał do domu roztrwoniwszy swój majątek?

a) Nie chciał przyjąć go do domu, lecz zostawił w ciemnościach, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów
b) Stwierdził, że przyjmie syna do domu, ale musi go wpierw ukarać
c) Wybiegł naprzeciw syna, rzucił mu się na szyję i ucałował go
8. Miłosierny Samarytanin (Łk 10, 30-37)
Kogo napotkał miłosierny Samarytanin podczas swojej podróży?

a) Człowieka ograbionego i pobitego przez zbójców
b) Zbójców, którzy dotkliwie go pobili i zabrali mu wszystko, co miał
c) Człowieka chorego na trąd, który żebrał o jedzenie
9. Bogacz i ubogi Łazarz (Łk 16, 19-31)
Kim był Łazarz z przypowieści?

a) Ubogim człowiekiem, którego wskrzesił z martwych Pan Jezus
b) Żebrakiem okrytym wrzodami, który leżał u bram pałacu bogacza
c) Biednym człowiekiem, który został zaproszony na ucztę do bogacza

 


10. Przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30)
Sługa, który otrzymał od Pana pięć talentów, dobrze nimi zarządzał i zyskał:

a) Dodatkowe dwa talenty
b) Jeszcze dziesięć talentów
c) Drugie pięć talentów

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu