Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Matka Boża"
XXIII EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO


Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.
1. Jakie słowa wypowiedziała Maryja, gdy przyszedł do Niej Anioł mówiąc, że urodzi Syna Bożego? (Łk 1, 38)

a) "Daj mi proszę trochę czasu. Muszę to jeszcze przemyśleć."
b) "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!"
c) "Idź i poszukaj w Nazarecie innej kobiety, która będzie godna wypełnić wolę Pana."

 


2. Kto powiedział do Maryi "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" ?(Łk 1,42)

a) Elżbieta - krewna Maryi
b) Prorokini Anna
c) Maria Magdalena
3. Maryja jest naszą orędowniczką. Oznacza to, że:

a) wymaga, byśmy często wygłaszali orędzia skierowane do Niej
b) spełnia nasze wszystkie prośby
c) wstawia się za nami u swojego Syna i prosi Go o to, czego potrzebujemy4. Mówimy, że Maryja jest bez zmazy pierworodnej poczęta, ponieważ:

a) urodziła się zanim Jezus odkupił ludzi
b) narodziła się bez grzechu pierworodnego, bo miała zostać matką Jezusa
c) nie popełniła grzechu przez całe swoje życie
5. W jakim momencie Maryja wypowiedziała słowa: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie"? (J 2,5)

a) podczas wesela w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło wina, wiedząc, że Jezus pomoże staroście weselnemu rozwiązać ten problem
b) podczas rozmnożenia chleba na pustyni
c) podczas połowu ryb przez Piotra i Jana, gdy widziała, że uczniowie nie mogą nic złowić

 

6. Kto powiedział do Maryi: "Twoją duszę miecz przeniknie" ? (Łk 2,35)

a) Samarytanka
b) córka Jaira
c) starzec Symeon7. Kto stał pod Krzyżem, na którym wisiał Pan Jezus:

a) 12 uczniów Jezusa
b) matka Jezusa i Jego uczeń Jan
c) uczeń Piotr i Maryja8. Jak miała na imię matka Maryi, czyli babcia Pana Jezusa?

a) Anna
b) Elżbieta
c) Sara
9. Gdzie w Polsce znajduje się najbardziej znane sanktuarium poświęcone Maryi?

a) w Częstochowie
b) w Warszawie
c) we Wrocławiu

 

10. Kiedy obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny?

a) 24 grudnia
b) 1 maja
c) 15 sierpnia

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu