Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Zwierzęta w Biblii"
XXIV EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO


Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.1. Jakiego ptaka wypuścił Noe, aby sprawdzić czy wody potopu już opadły?

a) sokoła
b) gołębicę
c) orła

 


2. Za czasów Mojżesza Egipt pustoszyły różne plagi. Podczas jednej z nich po ulicach, dachach, zwierzętach, ludziach skakały obrzydliwe:

a) króliki
b) koniki polne
c) żaby
3. Jakie ptaki zesłał Pan Bóg prorokowi Eliaszowi, aby przyniosły mu pożywienie?

a) kruki
b) wrony
c) orły4. Prorok Jonasz trzy dni spędził w brzuchu:

a) słonia
b) wieloryba
c) lwa


5. Źli ludzie wrzucili proroka Daniela do jaskini pełnej groźnych zwierząt. Dobry Bóg sprawił jednak, że nie uczyniły mu one żadnej krzywdy. Jakie zwierzęta stały się potulne, jak baranki?

a) lwy
b) wilki
c) niedźwiedzie

 

6. Jakimi owadami żywił się Jan Chrzciciel?

a) mrówkami olbrzymkami
b) muszkami owocówkami
c) szarańczą7. Zwierzę na którym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, to:

a) koń
b) osiołek
c) wielbłąd8. Pan Jezus jest naszym Pasterzem, my jesteśmy Jego:

a) barankami
b) osiołkami
c) owcami9. Zwierzę, któremu dość trudno przejść przez ucho igielne:

a) wielbłąd
b) krowa
c) słoń

 

10. Jeden ze znaków chrześcijan (często umieszczany na samochodach) to:

a) orzeł
b) ryba
c)
lew

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu
Rozwiazanie XXIII konkursu