Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Dzieje Św. Pawła"
XXVIII EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO


Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.1. Które księgi Pisma Świętego opowiadają o życiu i działalności św. Pawła?

a) Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła
b) Dzieje Apostolskie i Apokalipsa
c) Listy św. Pawła i cztery Ewangelie2. Z jakiego miasta pochodził św. Paweł?

a) z Rzymu
b) z Tarsu
c) z Damaszku3. Kim był św. Paweł zanim został Apostołem Pana Jezusa?

a) celnikiem, który oszukiwał ludzi
b) faryzeuszem zwalczającym chrześcijan
c) rybakiem4. Święty Paweł nawrócił się, gdy usłyszał głos Pana Jezusa. Wydarzyło się to, gdy zmierzał do:

a) Jerozolimy
b) Emaus
c) Damaszku
5. W jaki sposób Św. Paweł głosił ludziom Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa?

a) podróżował po świecie przemawiając do Żydów i do pogan
b) nie opuszczał świątyni w Jerozolimie, gdzie pisał listy i rozsyłał je we wszystkie strony świata
c) podróżował po świecie i odczytywał napisane przez siebie listy

 

6. Dlaczego Św. Paweł zwany jest "Apostołem pogan":

a) ponieważ głosił Ewangelię wszystkim ludziom, nie tylko Żydom
b) ponieważ zanim został powołany jako apostoł, był poganinem
c) ponieważ głosił Dobrą Nowinę tylko poganom, a nigdy nie przemawiał do Żydów7. W którym liście Św. Pawła znajduje się "Hymn o miłości" ?

a) w Liście do Galatów
b) w Liście do Rzymian
c) w Pierwszym Liście do Koryntian8. Jakie miejsca objęła pierwsza podróż misyjna Św. Pawła?

a) Grecję, Rzym i Hiszpanię
b) rozpoczęła się i zakończyła w Antiochii, odbywając się tylko na terenie Cypru i Azji Mniejszej
c) objęła Egipt, Grecję i południowe obszary Macedonii

 

9. Ile podróży misyjnych odbył św. Paweł?

a) 3
b) 5
c) 4

 

10. Jak zginął św. Paweł?

a) został ukamienowany w Jerozolimie
b) ścięto go w Rzymie
c) zmarł na krzyżu wisząc głową w dół

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu
Rozwiazanie XXVII konkursu