Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"MIASTA BIBLIJNE"
XXX EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.1. Miasto, do którego Pan Jezus wjechał uroczyście na osiołku:

a) Betlejem
b) Jerozolima
c) Genezaret
2. Pan Jezus czynił wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, a które się nie nawróciły. Mówił o miastach:

a) Korozain i Betsaida
b) Tyr i Sydon
c) Jerozolima i Nazaret
3. W Ewangelii według Św. Mateusza wyczytać możemy, że Pan Jezus na początku swojej działalności opuścił Nazaret i udał się do :

a) Kafarnaum
b) Jerozolimy
c) Damaszku4. Miejscowość, w której narodził się Pan Jezus:

a) Nazaret
b) Betlejem
c) Jerozolima

5. Dzieje Apostolskie opowiadają m.in. historię Pawła z Tarsu. Pewnego dnia, w czasie podroży, olśniła go światłość z nieba i usłyszał głos: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?". Były to słowa Jezusa. Jak nazywało się miasto do którego wtedy podążał?

a) Jerozolima
b) Damaszek
c) Betania

 

6. Miejscowość, w której Pan Jezus spędził swoje dzieciństwo to:

a) Betlejem
b) Betania
c) Nazaret
7. Miejscowość, w której znajdował się dom Marii, Marty i Łazarza, nazywała się:

a) Betania
b) Kafarnaum
c) Betlejem
8. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus spotkał dwóch uczniów, którzy Go nie rozpoznali. Spotkanie to miało miejsce w drodze do:

a) Betanii
b) Jerozolimy
c) Emaus9. Pan Jezus uzdrowił córkę Syrofenicjanki. Ewangelii Św. Marka mówi nam, że cud ten wydarzył się w okolicach:

a) Babilonu
b) Tyru i Sydonu
c) Kafarnaum

 

10. Pan Jezus uzdrowił niewidomego żebraka Bartymeusza. Uczynił to wchodząc do:

a) Jerozolimy
b) Jerycha
c) Betanii

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu
Rozwiazanie XXVII konkursu
Rozwiazanie XXVIII konkursu

Rozwiazanie XXIX konkursu
Rozwiazanie XXX konkursu