Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Królowie: Dawid i Salomon"
XXXI EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.1. Ile lat miał Dawid, gdy został królem?

a) 33
b) 30
c) 202. Jak nazywał się ojciec Dawida?

a) Ruben
b) Daniel
c) Jesse3. Miasto rodzinne Dawida to:

a) Betlejem
b) Jerozolima
c) Damaszek4. Czym zajmował się Dawid, gdy był młodzieńcem?

a) uprawiał ziemię
b) pasł owce
c) był cieślą5. Jak nazywał się prorok, który namaścił Dawida na króla?

a) Samuel
b) Saul
c) Eliasz

 

6. Jak nazywał się żona Uriasza, w której zakochał się Dawid?

a) Miriam
b) Sara
c) Batszeba
7. Jeden z głównych tematów Księgi Przysłów, której współautorstwo przypisuje się Salomonowi, to:

a) odwaga
b) mądrość
c) Jerozolima8. Ile lat budowano świątynię w Jerozolimie za czasów króla Salomona?

a) 30
b) 15
c) 79. "Bóg dał Salomonowi mądrość i ... nadzwyczajny"

a) głos
b) rozsądek
c) dar jasnowidzenia

 

10. Jak nazywał się ojciec króla Salomona?

a) Jonatam
b)
Saul
c)
Dawid

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu
Rozwiazanie XXVII konkursu
Rozwiazanie XXVIII konkursu

Rozwiazanie XXIX konkursu
Rozwiazanie XXX konkursu