Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Świątynia Jerozolimska"
XXXII EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi. 

 

1. Do czego służyła świątynia w Jerozolimie?

a) składano w niej ofiary Bogu i oddawano Mu cześć
b) w świątyni spowiadano się i otrzymywano odpusty
c) w świątyni nabywano torę i uiszczano składki podatkowe2. Jak nazywało się wzgórze na którym król Salomon postawił świątynię dla Boga?

a) wzgórze Horeb
b) wzgórze Moria
c) Wzgórze Oliwne3. Kto w VI w. p.n.e. zburzył Jerozolimę wraz ze świątynią Izraelitów?

a) Babilończycy nad którymi panował król Nabuchodonozor
b) wojska Ammonitów pod wodzą króla Achaba
c) Egipcjanie, którzy podbili wtedy całą Azję Mniejszą4. Jaki przedmiot przechowywano w Świątyni Jerozolimskiej w pomieszczeniu zwanym Miejscem Najświętszym?

a) złoty kielich zwany graalem
b) cytrę Dawida
c) Arkę Przymierza5. Dlaczego Izraelici wznieśli Drugą Świątynię w Jerozolimie?

a) pierwsza okazała się za mała dla wszystkich wiernych
b) pierwsza została zburzona przez Babilończyków
c) pierwsza została zamieniona na meczet

 

 

 

6. Ile świątyń mieli Izraelici?

a) jedną, w Jerozolimie
b) około pięćdziesięciu, bo każde większe miasto Izraelitów miało swoją świątynię
c) pięć świątyń w największych miastach


7. W jakim celu Maryja z Józefem zanieśli małego Jezusa do świątyni?

a) pragnęli ochrzcić Jezusa
b) chcieli, aby Pan Jezus, zgodnie z żydowską tradycją, został obrzezany, a Jego imię zostało zapisane w księdze narodzin
c) pragnęli wypełnić Prawo, które nakazywało pierwszego syna, wkrótce po jego narodzinach, przedstawić Bogu w świątyni8. Jak dwunastoletni Jezus nazwał Świątynię Jerozolimską, gdy odnaleźli Go tam Maryja z Józefem?

a) Swoim Nazaretem
b) Tym, co należy do Jego Ojca
c) Swoim pałacem9. W którym roku została zburzona przez Rzymian Świątynia Jerozolimska?

a) w roku 70 n.e.
b) w roku 32 n.e.
c) w roku 132 n.e.

 

10. Co pozostało do dnia dzisiejszego ze Świątyni Jerozolimskiej?

a) krużganki i Plac Mojżeszowy
b) miejsce centralne zwane Miejscem Najświętszym
c) pozostały resztki muru tzw. mur zachodni, nazywany Ścianą Płaczu

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu
Rozwiazanie XXVII konkursu
Rozwiazanie XXVIII konkursu

Rozwiazanie XXIX konkursu
Rozwiazanie XXX konkursu

Rozwiazanie XXXI konkursu