Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Rodzice i ich dzieci"
XXXIV EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi. 

 

1.Jak nazywały się dzieci pierwszych ludzi?

a) Adam i Ewa
b) Kain i Abel

c) Dawid i Rachela2. Pan Bóg obiecał, że potomstwo Abrahama będzie liczne, jak gwiazdy na niebie. Abraham i Sara długo czekali na dziecko, aż w końcu obietnica Boga została spełniona. Jak nazwali synka, którego otrzymali?

Izaak
Józef
Jakub

 

3. Do kogo Pan Bóg powiedział - "Nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna"?

do Noego
do Jana Chrzciciela
do Abrahama
4. Synowie Jakuba nie kochali swojego najmłodszego brata Józefa. Zazdrościli mu, że jest ukochanym synem Jakuba. Pewnego dnia mieli okazję, aby się go pozbyć. Co uczynili bracia Józefowi?

wrzucili go do studni, a potem sprzedali kupcom zmierzającym do Egiptu
wysłali go na pustynię mówiąc, że tam udał się ich ojciec Jakub
wrzucili go do jaskini pełnej lwów, ale lwy nie uczyniły Józefowi żadnej krzywdy
5. Faraon nakazał zabijać każdego nowonarodzonego chłopca izraelskiego. Co uczyniła mama Mojżesza, żeby ratować synka przed śmiercią?

uciekła z nim do innego kraju, gdzie był bezpieczny
ukrywała go w domu, aż stał się dorosły
włożyła go do koszyka i położyła na rzece

 

6. Jaki ślub złożyła Anna, żona Elkana, gdy prosiła Boga, by dał jej dziecko? (Gdy urodziła Samuela, spełniła swoją obietnicę)

ślubowała Bogu, że jeśli urodzi syna odda go, by służył w świątyni
ślubowała, że zrobi wszystko, by jej syn został wojownikiem i pokonał Filistynów
ślubowała, że wychowa swojego syna na dobrego izraelskiego króla7. Jak nazywał się ojciec króla Dawida?

Daniel
Jesse
Salomon8. Co archanioł Gabriel powiedział o Synu, którego miała urodzić Maryja?

a) że będzie cesarzem Imperium Rzymskiego
b) że będzie Królem, a Jego panowanie nie będzie miało końca
c) że będzie nazywał się Jan Apostoł9. Gdy Elżbieta usłyszała głos Matki Bożej, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Jak nazwany został syn Elżbiety i Zachariasza?

Tobiasz
Samuel
Jan Chrzciciel

 

10. Czego pragnie dla człowieka jego najlepszy Ojciec - Pan Bóg?

a) aby jego życie było szczęśliwe i błogosławione
b) aby służył stworzonym przez Boga zwierzętom
c) aby życie człowieka było pracowite, trudne i pełne wyrzeczeń

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu
Rozwiazanie XXVII konkursu
Rozwiazanie XXVIII konkursu

Rozwiazanie XXIX konkursu
Rozwiazanie XXX konkursu
Rozwiazanie XXXI konkursu
Rozwiazanie XXXII konkursu
Rozwiazanie XXXIII konkursu

Rozwiazanie XXXIV konkursu