Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Czy znasz znaczenie tych słów"
XXXV EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.

Konkurs powstał we współpracy z ks. Piotrem Narkiewiczem.

Skorzystaliśmy z następujących materiałów dydaktycznych:
Dzienniczek i słownik ministranta, opr. ks.Bogusław Jankowski, ks. Andrzej Tulej, konsultacja ks. Józef Górzyński, Wydział Kurii Metropolitalnej warszawskiej, Warszawa 2006.
Kandydat na ministranta, opr.ks. Stanisław Szczepiec, Kuria Metropolitalna , Kraków 1985 

 

1. Cingulum

a) naczynie z wodą święconą
b)
sznur do przepasywania alby
c) dokument papieski skierowany do biskupów2. Mitra

a) ozdobne nakrycie głowy biskupa
b) roślina, jeden z darów trzech króli
c) naczynie do przechowywania komunikantów

 

3. Monstrancja

a) uroczysta procesja wewnątrz kościoła (w przeciwieństwie do demonstrancji, która odbywa się na zewnątrz)
b) biała szata ministranta
c) ozdobne naczynie liturgiczne służące do wystawienia Najświętszego Sakramentu4. Encyklika

a) dokument papieski wyższej rangi
b) list biskupi, który zostaje odczytany wiernym, podczas Mszy Świętej niedzielnej
c) nazwa encyklopedycznego serwisu internetowego o tematyce religijnej5. Ewangeliarz

a) księga liturgiczna zawierająca Ewangelie czytane podczas Mszy św. w porządku tygodniowym, niedzielnym i świątecznym
b) drewniana podstawka, na której w kościele stoi Ewangelia
c) teolog specjalizujący się w analizowaniu eschatologicznych aspektów Ewangelii6. Trybularz

a) trybuna na której zasiadają biskupi
b) naczynie używane do okadzeń. (inaczej kadzielnica)
c) funkcja kościelna polegająca na rozstrzyganiu sporów dotyczących prawa kanonicznego7. Pastorał

a) uroczysta pieśń śpiewana podczas Świąt Bożego Narodzenia
b) ludowa pień o tematyce bożonarodzeniowej, niegdyś śpiewana przez pasterzy
c) ozdobna laska symbolizująca posługę pasterską, używana przez biskupa8. Ornat

a) obrus, którym przykrywa się ołtarz, często zdobiony ornamentami roślinnymi
b) wierzchnia ozdobna szata liturgiczna używana przez kapłana podczas Mszy Św.
c) obraz religijny w ozdobnej ramie, przymocowany do drewnianej platformy z drążkami, przeznaczony do niesienia podczas procesji9. Akolitki

a) jedno ze zgromadzeń sióstr zakonnych
b) lichtarze z palącymi się świecami, trzymane obok kapłana lub diakona czytającego Ewangelię lub niesione obok krzyża podczas procesji
c) dzwoneczki używane podczas Mszy Św. w czasie Podniesienia

 

10. Epistoła

a) inna nazwa drugiego czytania podczas Mszy Św.; zazwyczaj z listów apostolskich
b) inna nazwa stołu pełniącego funkcję ołtarza
c) kobieta pełniąca funkcje apostolskie (gram. ten apostoł, ta epistoła)

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu
Rozwiazanie XXVII konkursu
Rozwiazanie XXVIII konkursu

Rozwiazanie XXIX konkursu
Rozwiazanie XXX konkursu
Rozwiazanie XXXI konkursu
Rozwiazanie XXXII konkursu
Rozwiazanie XXXIII konkursu

Rozwiazanie XXXIV konkursu