Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Życie wieczne"
XXXVI EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi. 

 

1. Pan Jezus często nauczał w przypowieściach. Do czego porównywał królestwo niebieskie?

a) do ziarnka gorczycy, do zaczynu, do skarbu ukrytego w roli, do sieci zarzuconej w morze
b)
do worka pełnego drogocennych kamieni, do chleba niekwaszonego, do domu na skale
c) do winnicy, do wzgórza błogosławieństw, do łodzi pełnej rybaków
2. Pewien człowiek zapytał Pana Jezusa, co ma czynić, by otrzymać życie wieczne. Pan Jezus odpowiedział mu, że jeśli chce osiągnąć życie, powinien zachowywać przykazania. Co zrobił człowiek, gdy usłyszał te słowa?

a) powiedział Jezusowi, że przykazania są zbyt trudne, by je zachować
b) spytał Jezusa, które przykazania ma zachować
c) człowiek nic nie odpowiedział Jezusowi, tylko odszedł bardzo zagniewany


 

3. W Piśmie św. (Ewangelia św. Jana 3,36) czytamy słowa, że "Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży". O jakim Synu mówi Biblia?

a) o Izaaku, synu Abrahama
b) o synu Elżbiety i Zachariasza, czyli o Janie Chrzcicielu
c) o Jezusie Chrystusie4. Jezus powiedział, że daje wodę, która staje się w człowieku źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Gdzie i do kogo Jezus powiedział te słowa?

a) do Samarytanki przy studni
b) do chorego przy sadzawce Siloe
c) do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy w Jerozolimie5. Który z dwunastu uczniów powiedział do Jezusa, że Pan Jezus ma słowa życia wiecznego?

a) św. Jan
b) św. Piotr
c) św. Tomasz6. Kto prosił Jezusa "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa" i otrzymał obietnicę od Pana Jezusa, że jeszcze dziś będzie z Nim w raju?

a) Łazarz wskrzeszony przez Jezusa
b) Judasz
c) łotr ukrzyżowany wraz z Jezusem7. Jak nazywali się członkowie stronnictwa religijno-politycznego w Judei, za czasów Jezusa, którzy odrzucali wiarę w zmartwychwstanie?

a) saduceusze
b) faryzeusze
c) samarytanie8. Jezus powiedział o sobie, że jest: Drogą, Prawdą i ...

a) Krzyżem
b) Życiem
c) Koroną9. Dlaczego dla chrześcijan krzyż jest znakiem zwycięstwa?

a) Krzyże pojawiały się tam, gdzie poganie zostali zwyciężeni przez wojsko Imperium Rzymskiego
b) zakony rycerskie często umieszczały znak krzyża na swoich flagach i herbach
c) przez śmierć na krzyżu Jezus zwyciężył śmierć i zbawił człowieka

 

10. Uczniowie, będąc w drodze do Kafarnaum, posprzeczali się, który z nich jest największy. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział:

a) "Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!".
b) "Jeśli kto chce zasiadać na tronie w królestwie niebieskim, niech wpierw zbawi świat"
c) "Jeśli kto chce być największy i pierwszy w królestwie niebieskim, niech pierwszy dokonuje cudów, jakich i ja dokonałem"

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu
Rozwiazanie XXVII konkursu
Rozwiazanie XXVIII konkursu

Rozwiazanie XXIX konkursu
Rozwiazanie XXX konkursu
Rozwiazanie XXXI konkursu
Rozwiazanie XXXII konkursu
Rozwiazanie XXXIII konkursu

Rozwiazanie XXXIV konkursu
Rozwiazanie XXXV konkursu
Rozwiazanie XXXVI konkursu