Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Grzech i nawrócenie"
XXXVII EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.

Konkurs powstał we współpracy z Ks. Piotrem Narkiewiczem
 

1. Co to jest grzech?

a) nieposłuszeństwo wobec przykazania Bożego i brak zaufania w dobroć Boga
b)
nieświadome uczynienie zła
c) Tylko taki pakt z diabłem, po którym nie ma możliwości powrotu do Boga


2. Dlaczego Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju?

a) za długo mieszkali w raju, musieli zrobić miejsce innym ludziom
b) źle opiekowali się żyrafami i hipopotamem
c) nie usłuchali Pana Boga i zerwali zakazany owoc3. Adam i Ewa przekazali ludziom naturę skażoną grzechem pierworodnym. Przez grzech pierwszych ludzi, natura człowieka jest:

a) nieodwracalnie zła
b) zraniona i skłonna do zła
c) leniwa, krnąbrna i marzycielska


4. Kto w Ewangelii św. Jana nazwany jest "ojcem kłamstwa"?

a) diabeł
b) Judasz Iskariota
c) Poncjusz Piłat


5. Które zdanie jest nieprawdziwe?

a) Pan Bóg stworzył dobrego anioła Szatana, a anioł ten uczynił siebie złym.
b) Szatan nie chce służyć Bogu i przez zazdrość kusi człowieka.
c) Szatan chciałby wrócić do Boga, ale droga do nieba została dla niego zamknięta.


6. Kto przyszedł na świat, by zniszczyć dzieła diabła i zbawić ludzi?

a) Pan Jezus
b) Belzebub
c) anioł Gabriel


7. Szatan nieustannie kusi człowieka. Czy kusił Boga?

a) nie, szatan nigdy nie odważyłby się kusić Boga
b) tak, Biblia mówi o tym, że szatan trzykrotnie kusił Jezusa na pustyni
c) tak, Biblia mówi, że szatan namawiał Jezusa, by zburzył Świątynię Jerozolimską


8. Czy diabeł może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego?

a) diabeł powoduje w świecie wielkie szkody, ale nie ma mocy zniszczenia zamiarów Boga
b) Szatan już przeszkodził w budowaniu Królestwa Bożego, bo Jezus miał zbudować Królestwo, a został ukrzyżowany
c) diabeł ma władzę nad światem, nie dopuści do powstania Królestwa Bożego


9. Karą za grzech jest śmierć. Kto przyjął karę za nasze grzechy?

a) Nikt nie może przyjąć kary za cudze grzechy.
b) Szatan, który cierpi w piekle.
c) Jezus Chrystus, który dał się ukrzyżować.

 

10. Grzech oddala człowieka od Boga. Dzięki Jezusowi grzesznik ma możliwość powrotu. Kiedy Pan Bóg odpuszcza grzechy człowiekowi?

a) Gdy człowiek żałuje za nie, przeprasza i postanawia poprawę
b) zawsze odpuszcza, niezależnie, co człowiek postanowi
c) Bóg odpuszcza grzechy, gdy człowiek poniesie za nie karę

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu
Rozwiazanie XXVII konkursu
Rozwiazanie XXVIII konkursu

Rozwiazanie XXIX konkursu
Rozwiazanie XXX konkursu
Rozwiazanie XXXI konkursu
Rozwiazanie XXXII konkursu
Rozwiazanie XXXIII konkursu

Rozwiazanie XXXIV konkursu
Rozwiazanie XXXV konkursu
Rozwiazanie XXXVI konkursu