Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Św. Paweł"
XXXVIII EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO

Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś) odpowiedzi.
 

1. Miasto, w którym urodził się św. Paweł, zwany Apostołem Narodów, to:

a) Emaus
b)
Tars
c) Damaszek


2. Przed swoim nawróceniem św. Paweł:

a) nie słyszał o Jezusie i nie wiedział kim są chrześcijanie
b) należał do gminy chrześcijańskiej, ale był niedowiarkiem i uważał, że Jezus Chrystus nie był Bogiem
c) był faryzeuszem i prześladował chrześcijan3. Św. Paweł był w drodze do jednego z miast, gdy objawił mu się Pan Jezus i powiedział: "Szawle, Szawle dlaczego mnie prześladujesz?" Jak nazywało się to miasto?

a) Damaszek
b) Jerozolima
c) Betlejem


4. W której z ksiąg Pisma Świętego zawarte są dzieje św. Pawła?

a) informacje o nim zawiera każda z czterech Ewangelii
b) Dzieje Apostolskie
c) Ewangelia św. Jana


5. Kto ochrzcił św. Pawła?

a) Ananiasz
b) Piotr
c) Jan


6. Ile podróży misyjnych odbył św. Paweł?

a) 3
b) 4
c) 5

 

7. Św. Paweł, pod natchnieniem Ducha św., napisał:

a) jedną z Ewangelii
b) Apokalipsę
c) trzynaście listów, znajdujących się w Nowym Testamencie: List do Rzymian (Rz), 1. List do Koryntian (1Kor), 2. List do Koryntian (2Kor), List do Galatów (Ga), List do Efezjan (Ef), List do Filipian (Fil), List do Kolosan (Kol), 1. List do Tesaloniczan (1Tes), 2. List do Tesaloniczan (2Tes), 1. List do Tymoteusza (1Tym), 2. List do Tymoteusza (2Tym), List do Tytusa (Tt), List do Filemona (Flm).8. Jaką nazwę nosi hymn, w którym słyszymy, że: "(...) Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą (...)"

a) Oda do Miłości
b) Hymn Apostolski
c) Hymn o Miłości9. Jak nazywa się święty, który przedstawił nawróconego św. Pawła innym apostołom, a także uczestniczył razem z nim w pierwszej podróży misyjnej?

a) Św. Piotr
b) Św. Barnaba
c) Św. Sylas

 

10. Jak zginął św. Paweł?

a) Został ścięty w Rzymie
b) Został ukrzyżowany głową do dołu w Jerozolimie
c) Został pchnięty włócznią przez jednego z żołnierzy, podczas zamieszek w Rzymie

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu
Rozwiazanie XXVII konkursu
Rozwiazanie XXVIII konkursu

Rozwiazanie XXIX konkursu
Rozwiazanie XXX konkursu
Rozwiazanie XXXI konkursu
Rozwiazanie XXXII konkursu
Rozwiazanie XXXIII konkursu

Rozwiazanie XXXIV konkursu
Rozwiazanie XXXV konkursu
Rozwiazanie XXXVI konkursu
Rozwiazanie XXXVII konkursu