Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców konkursów

Rozwiązanie VI edycji konkursu
Dzieci w Piśmie Świętym

Prawidłowe odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką

 

 

1. Synowie Jakuba nie kochali swojego najmłodszego brata Józefa. Pewnego dnia mieli okazję, aby się go pozbyć. Czy wiesz co uczynili źli bracia Józefowi? Księga Rodzaju 37,23-28

a) wysłali go na pustynię mówiąc, że tam udał się ich ojciec Jakub
b)
wrzucili go do studni, a potem sprzedali kupcom zmierzającym do Egiptu
c) wrzucili go do jaskini pełnej lwów, ale lwy nie uczyniły Józefowi żadnej krzywdy

 

 

 

 

2. W XIII w. p.n.e. w Egipcie panował faraon, który wydał zarządzenie, aby zabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców izraelskich. Pewna mama, aby ratować swojego synka, włożyła go do wiklinowego koszyka i umieściła w sitowiu na rzece. Pan Bóg nie pozwolił zginąć dziecku - znalazła je córka faraona i zaopiekowała się nim. Jak nazywał się chłopiec cudownie ocalony? Księga Wyjścia 2,1-10

a) Jakub
b) Daniel
c) Mojżesz

 

 
3. Jest noc. Mały Samuel, uczeń kapłana Helego, śpi w świątyni. Nagle budzi się i wyraźnie słyszy głos powtarzający - "Samuelu, Samuelu..." Kto woła chłopca w środku nocy i dlaczego? Pierwsza Księga Samuela 3,1-18

a) tajemniczy głos jest głosem Pana Boga, który chce objawić Samuelowi swoją wolę i zamierzenia
b) Samuela budzi jego nauczyciel Hali, chłopcu nie wolno spać w świątyni, musi pilnować Arki Przymierza
c) chłopca budzą jego przyjaciele, którzy chcą wyruszyć poza miasto. Samuel nie chce iść wraz z nimi - wie, że nie wolno mu opuszczać świątyni


 

 

4. Wszyscy Izraelici, którzy widzieli Goliata uciekali przed nim w popłochu, bo bardzo się go bali. Tylko chłopiec o imieniu Dawid nie uląkł się olbrzyma, ufał, że Pan Bóg pomoże mu pokonać przerażającego wojownika. Kto wygrał walkę Goliat, czy Dawid? Pierwsza Księga Samuela 17,48-50

a) Dawid nie miał szans z doświadczonym wojownikiem, wygrał Goliat
b) zwyciężył Dawid, ale po długiej i trudnej walce na miecze
c) Dawid pokonał wroga celnym strzałem z procy

 

 

5. Pewnego razu dwunastoletni Pan Jezus zaginął swoim rodzicom. Matka Boża i św. Józef szukali go przez trzy dni, czy wiesz, gdzie Go wreszcie odnaleźli? Ewangelia według św. Łukasza 2,41-50

a) w świątyni - domu Ojca, rozmawiał tam z uczonymi w Piśmie
b) Pan Jezus był na pustyni, gdzie się modlił
c) Pan Jezus nigdy nie zaginął swoim rodzicom

 

 

 

 

6. Ludzie wyśmiewali się z Pana Jezusa, który przyszedł, aby uzdrowić córeczkę Jaira. Mówili -"ona już nie żyje". Lecz Pan Jezus rzekł do dziewczynki - "Talitha kum", co znaczy - "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" i wstała, była zupełnie zdrowa. Wielu ludzi wątpiło w moc Pana Jezusa zanim to się stało, jednak znalazł się ktoś, kto mocno prosił o uzdrowienie dziewczynki i wierzył w Jezusa. O kim mowa? Ewangelia według św. Marka 5,35- 43

a) o Nikodemie
b) o św. Piotrze
c) o ojcu dziewczynki - Jairze

 7. Gdy Święta Elżbieta usłyszała głos Matki Bożej, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Jak został nazwany syn Świętej Elżbiety? Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-45

a) Jan Chrzciciel
b) Jan Apostoł
c) Zacheusz

 

8. Pan Jezus wskazał na dziecko i powiedział do swoich uczniów - "Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich , ten jest wielki". Jakie wydarzenie poprzedziło tę wypowiedź?
Ewangelia według św. Łukasza 9,46-48

a) uczniowie Pana Jezusa kłócili się, który z nich jest najważniejszy
b) uczniowie Pana Jezusa donieśli Nauczycielowi, że jest człowiek, który w Jego Imię wypędza złe duchy
c) uczniowie zabraniali dzieciom przychodzić do Pana Jezusa


 

9. Pan Jezus powiedział, że, "ten nie wejdzie do Królestwa Bożego"
Ewangelia według Św. Marka 10,13-16

a) kto nie stanie się dorosłym
b) kto nie pozna wszystkich praw i nakazów biblijnych
c) kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko

 


10. W jakim cudzie brał udział chłopiec, który miał pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby? Ewangelia według Św. Jana 6,1-13

a) w cudzie w Kanie Galilejskiej
b) w cudownym rozmnożeniu chleba
c) w Ostatniej Wieczerzy


Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu

ENCYKLOPEDIA GRY I ZABAWY
MULTIMEDIA
PREZENTACJE INDEX