Inny quiz
Gdy Pan Jezus był dzieckiem1. Kim jest Matka Pana Jezusa, a kim Jego Ojciec?

a) Matką Pana Jezusa jest Maryja, a Jego Ojcem św. Józef
b)
Matką Pana Jezusa jest Maryja, a Jego Ojcem Pan Bóg
c) Matką Pana Jezusa jest święta Elżbieta, a Jego Ojcem Zachariasz2. Kto obwieścił, jak ma zostać nazwany Syn Maryi Dziewicy?

a) starzec Symeon w Świątyni Jerozolimskiej
b) prorok Elizeusz
c) Anioł Pański3. W jakim mieście narodził się Pan Jezus?

a) w Betlejem
b) w Nazarecie
c) w Jerozolimie4. Dlaczego Maryja z Józefem zanieśli małego Jezusa do świątyni, w której spotkali starca Symeona i prorokinię Annę?

a) pragnęli ochrzcić Jezusa
b) chcieli, aby Pan Jezus, zgodnie z żydowską tradycją, został obrzezany
c) pragnęli wypełnić Prawo, które nakazywało pierwszego syna, wkrótce po jego narodzinach, przedstawić Bogu w świątyni5. Dlaczego Józef z Maryją i małym Jezusem udali się do Egiptu?

a) musieli uciekać, bo król Herod chciał zgładzić Jezusa
b) uciekali przed plagą suszy, która zapanowała w Palestynie
c) dostali zaproszenie od faraona, który chciał poznać nowonarodzonego króla
6. Pan Jezus mówił na co dzień w języku:

a) aramejskim
b)
greckim
c)
po łacinie
7. Św. Łukasz pisze o małym Jezusie, że rósł nabierając mocy i mądrości.
W jakim mieście wychowywał się Jezus?

a) w Betlejem
b) w Jerozolimie
c) w Nazarecie

 

8. Gdy Jezus miał 12 lat udał się z Rodzicami do Jerozolimy na Święto Paschy. W powrotnej drodze Maryja z Józefem zorientowali się, że ich Syn zaginął. Zaczęli Go szukać i odnaleźli dopiero po trzech dniach. Gdzie znaleźli Jezusa?

a) w pałacu króla Heroda Antypasa
b) w domu Łazarza, Marty i Marii
c) w Świątyni Jerozolimskiej

 9. Święty Józef wykonywał zawód, którego uczył się również Jezus. Kim był święty Józef?

a) rybakiem
b) cieślą
c) nauczycielem

 

10. Święty Łukasz pisze, że nastoletni Jezus był poddany swoim rodzicom. Które przykazanie mówi o tym, że należy czcić swoich rodziców?

a) II
b) IV
c) VII