Inny quiz
Quiz
Spotkanie z Jezusem


 


1. Kogo spotkali Józef z Maryją, gdy przyszli z małym Jezusem do świątyni, aby Go ofiarować Bogu?
(Łk 2, 33-38)

a) spotkali króla Heroda
b)
prorokinię Annę i starca Symeona
c) krewną Maryi Elżbietę

 

 

2. Dwunastoletni Jezus zaginął swoim rodzicom podczas powrotu z Jerozolimy? Odnaleźli Go dopiero po trzech dniach poszukiwań. Gdzie cały ten czas przebywał? (Łk 2, 41-50)

a) w gospodzie
b) w grocie na pustyni
c) w świątyni

 
3. Gdy Pan Jezus nauczał w pewnym domu, ludzie niosący do Niego paralityka, nie mogli dostać się do środka, bo wielki tłum zgromadził się wokół Pana. Co wymyślili, aby chory dostał się przed Jezusa i został uzdrowiony? (Mk 2, 1-12)

a) spuścili chorego do wnętrza przez otwór w dachu
b) zaczęli przepychać się łokciami przez tłum i głośno krzyczeć
c) zniechęcili się, bo stwierdzili, że nie uda im się dostać przed Jezusa4. Jan Chrzciciel spotkał Pana Jezusa, gdy: (Mk 1, 9-11)

a) poszedł prosić Go o chrzest
b) gdy Pan Jezus przyszedł do niego i poprosił, by Go ochrzcił
c) kiedy Jezus nauczał w świątyni

 


5. Gdzie Jezus powołał pierwszych uczniów - Szymona zwanego Piotrem i jego brata Andrzeja? (Łk 5, 4-11)

a) na polu, gdy bracia zbierali kłosy
b) obok Jeziora Galilejskiego, gdy ujrzał ich jak zarzucali sieci
c) w winnicy, podczas zbioru winogron

 

6. Jak nazywał się faryzeusz z którym Pan Jezus rozmawiał nocą? (J 3,1-21)

a) Piłat
b) Mateusz
c) Nikodem

 
7. Pan Jezus powiedział do pewnego młodzieńca - "Jeżeli chcesz być doskonałym, sprzedaj wszystko co do ciebie należy i rozdaj ubogim. Potem przyjdź i chodź za Mną." Młody człowiek do którego skierowane były te słowa, bardzo się zasmucił, dlaczego? (Mt 19, 16-22)

a) ponieważ miał wiele bogactw
b) ponieważ nie chciał drugi raz przychodzić do Jezusa
c) ponieważ jego córka była chora

 
8. Jakie okrzyki wznosiły tłumy, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku? (Mt 21, 1- 11)

a) Biada nie pokutującym miastom!
b) Hosanna!
c) ukrzyżuj Go! 

9. Jak nazywała się kobieta, która jako pierwsza ujrzała Pana Jezusa, gdy zmartwychwstał. (Z początku myślała, że to ogrodnik, lecz nagle Go poznała) (J 20, 11-18)

a) Anna
b) Marta
c) Maria Magdalena

 

10. Kiedy przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca?

a) podczas Mszy Św., gdy przyjmujemy Komunię Św.
b) na lekcji religii
c) podczas kazania