Inny quiz


QUIZ pt. DZIEJE APOSTOLSKIE

 

1. Duch Święty został zesłany Apostołom:

a) 50 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa
b) 40 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa
c) 3 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa

 

2. Ile jest Darów Ducha Świętego:

a) 5
b) 3
c) 7


 

3. Gdzie przebywali Apostołowie podczas Zesłania Ducha Świętego:

a) w wieczerniku
b) wracali do swoich domów
c) w Świątyni Jerozolimskiej

 

4. W jakiej postaci objawił się Apostołom Duch Św.:

a) języków ognia
b) burzy z błyskawicami
c) gołębicy

 

5. Czy Dary Ducha Św. to:

a) dar Modlitwy, Postu, Jałmużny
b) dar Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej
c) dar Wiary, Nadziei i Miłości


 

6. W którym Sakramencie zostajemy umocnieni przez Ducha Św.
abyśmy mogli stać się dojrzałymi chrześcijanami:

a) podczas I Komunii Św.
b) podczas Sakramentu Pokuty
c) podczas Bierzmowania


 

7. Jak to się działo, że ludzie różnych narodów i języków rozumieli Apostołów opowiadających o Jezusie Chrystusie:

a) Apostołowie w dzieciństwie uczyli się języków obcych
b) Uczniowie Jezusa otrzymali Dar Języków od Ducha Świętego
c) Apostołowie zawsze korzystali z pomocy tłumacza

 

8. Zesłanie Ducha Świętego jest opisane w:

a) Ewangelii według Św. Mateusza
b) Dziejach Apostolskich
c) Ewangelii według Św. Marka


 

9. Przez ile dni Apostołowie czekali na Zesłanie Ducha Świętego po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa:

a) 50
b) 3
c) 10

 

10. Jak na obrazach najczęściej przedstawiany jest Duch Św.:

a) w postaci lwa
b) w postaci gołębicy
c) w postaci orła