Inny quiz

Quiz pt. "Anioły"1. Kim jest anioł?

a) postacią, która żyje tylko w baśniach i bajkach
b)
anioł jest duchem, który ma rozum i wolną wolę, ale nie ma ciała
c) świętym człowiekiem ze skrzydłami2. Jak brzmi imię archanioła, który zwiastował Maryi Pannie, że urodzi syna?

a) Gabriel
b) Euzebiusz
c) Michał3. Kim są cheruby i serafiny?

a) chórami ludzi, którzy dostali się do nieba
b) aniołami Szatańskimi
c) aniołami Bożymi4. Anioł, który stał się wrogiem Boga i ludzi, nazywa się:

a) Judasz
b)
Szatan
c) antyarchanioł
5. Termin "archaniołowie" pochodzi od greckiego słowa archaggeloi, które oznacza:

a) "główni aniołowie" lub "aniołowie wysokiej rangi"
b) "aniołowie ciemności"
c) "aniołowie Bożego tronu", "oglądający Boga"6. Kto stworzył aniołów?

a) ludzka wyobraźnia
b) istnieją od zawsze
c) Pan Bóg

7. Izraelici wybudowali arkę, która stała w Namiocie Spotkania,gdzie Bóg przemawiał do Mojżesza. Jakie istoty zostały wyrzeźbione po obu stronach arki?

a) cheruby osłaniające arkę swoimi skrzydłami
b) serafiny ze skrzydłami orła i tułowiem wołu
c) barokowe aniołki z pyzatymi buziami dzieci
8. Prorok Izajasz opisuje Boga na tronie w otoczeniu aniołów Serafinów, które Mu śpiewają. Co charakteryzuje postacie Serafinów? (Iz. 6,2)

a) każda postać ma po sześć skrzydeł
b) każda postać ma długie, świetliste włosy
c) każda postać ma złotą aureolę
9. Jak nazywa się archanioł będący wodzem wojska anielskiego, walczącego z Szatanem? (Imię tego archanioła tłumaczy się : "Któż jak Bóg?")

a) archanioł Gabriel
b) archanioł Michał
c) archanioł Raguel

 

10. W modlitwie "Aniele Boży Stróżu mój..." prosimy swojego Anioła, by:

a) dał nam chleba powszedniego i odpuścił winy
b) by modlił się za nami grzesznymi
c)
strzegł duszy, ciała naszego i zaprowadził nas do nieba